OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sitemizle ilgili sorunları, ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları görüşmek, gerekli kararları almak üzere kat maliki daire sahiplerini, aşağıda gündemi belirtilen gün, saat ve yerde Yıllık

Olağan Mali Genel Kurulu toplantısına çağırıyoruz.

 

Toplantı Tarihi          : 15.10.2017 ( Pazar günü)

Toplantı Yeri             : Kreş

Toplantı Saati            : 11:00

Not: Çoğunluk Sağlanamazsa,

  • İkinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 22 Ekim 2017’de, aynı yer ve saatte yapılacaktır.
  • Bu toplantı çağrısı  internet sitemizde (greenlifesiteyonetimi.com), bina girişlerinde, asansör bilgilendirme panolarında ve GREENLIFE mesaj sistemiyle her daire sahibine ilan edilecektir.
  • Genel Kurulda vekaleten temsil edilecek ve oy kullanacaklar Divan Başkanlığına vekalet dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.
  • Kiracıların, kat malikleri kuruluna katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri için ev sahiplerinden vekaletname almaları ve toplantı günü Divan Başkanına teslim etmeleri gereklidir.
  • Yer darlığı sebebiyle ve karar alımları açık oylama usulüyle yapılacağından toplantıya her daireden SADACE 1 kişinin katılmasına müsaade edilecektir.
  • TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ VE ÖRNEK KİRACI VEKALETNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Genel Kurul Çağrı ilanı